Kurser for udøvende kunstnere

Vi tilbyder løbende en række kurser for professionelle og udøvende billedkunstnere, som kan styrke dit selvstændige arbejdsliv eller give dig ny inspiration og færdigheder inden for et bestemt håndværk eller teknik. Flere af vores kurser bliver udbudt i et samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter.

Vi er altid interesseret i at vide, hvad du står og mangler i din praksis. Så tag endelig fat i os, hvis du har et forslag til et nyt kursus eller modul. Skriv til info@aaka.dk.

Holdnr Navn Start Ugedag Underviser Pris*  
204190 SKRIVEGLÆDE: den professionelle skrivepraksis 0.2 18‑09‑2020 10:00 Fre Trine Rytter Andersen DKK 995,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Denne masterclass er rettet mod at stimulere og udvikle skrivelysten hos deltagerne for derved at etablere et fundament for den professionelle skriftlighed.

Vi fokuserer på skriftligheden fordi, at man på kunstakademierne og de kreative uddannelser landet over er blevet mere og mere opmærksom på den professionelle kunstner, kunsthåndværker, arkitekt eller designer skal kunne fungere som afsender af en lang række tekstformater.

Disse kan benyttes i den professionaliserede strøm af kommunikative transaktioner mellem fonde, udstillingssteder, medier og samarbejdspartnere generelt. Også i forhold til opdateringer på egne hjemmesider, blogs og sociale medier er kravet om dygtig kommunikation blevet stadig mere påtrængende og tydeligt. Kort sagt fylder teksten mere og mere i det professionelle liv.

Masterclassen tager afsæt i ovennævnte tilstand, belyser og kontekstualiserer 'situationen', før deltagerne kastes ud i skriveøvelser, der først og fremmest er fokuserede på at generere lyst og glæde ved selve skriften.

Kursets formål er at generere skriveglæde og overskud hos deltagerne i forhold til efterfølgende at tage livtag med egne tekstformater.

Trine Rytter Andersen er uddannet billedkunstner, og har lige siden sin afgang i 1999 fra Det Jyske Kunstakademi fungeret som kunstskribent og kunstkritiker (Aarhus Stiftstidende, Information og siden 2012 for http://www.kunsten.nu).
Hun har i flere år undervist designere, billedkunstnere og arkitekter i 'professionel skriftlighed'.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 204190
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-09-2020 10:00
Mødegange: 3
Lektioner: 17
Undervisere: Trine Rytter Andersen
Priser:
Almen DKK 995,00
Pensionister i Århus kommune DKK 950,00
Ledige i Århus kommune DKK 950,00
Efterlønsmodtagere i Århus kommune DKK 950,00
Studerende/lærlinge i Århus kommune DKK 950,00
214094 Kunst i det offentlige rum/stedsspecifik kunst 13‑01‑2021 09:15 Ons Peter Land DKK 5.560,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver.

Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2021, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen.
Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops. Der må forventes forberedelse mellem modulerne.

Det forventes, at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.

Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land

13.-15.  januar 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen

Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
Hvad skal man tage højde for, når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?

Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsentere et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.

Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017) samt nuværende medlem af Akademirådets udvalg for kirkekunst.

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.

 

MODUL 2: PLANTEGNING, MODELLER OG ARKITEKTONER
v. billedkunstner Peter Lunding

25.-26. februar 2021 kl. 9.15-15.10 og 3. marts 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 4-6: Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 

MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

17.-19. marts 2021 kl. 9.15 – 15.10
Dag 7-9: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper om at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program.

 

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

6. april 2021 kl. 9.15-15.10/17.15
Dag 10: SPARRING OG VEJLEDNING.
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land

 

MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

11.-12. maj 2021 kl. 9.15-14.45
Dag 11-12: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS.
Evaluering af eksterne censorer, som giver kritik sammen med Peter Land.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 214094
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 13-01-2021 09:15
Mødegange: 12
Lektioner: 79
Undervisere: Peter Lunding
Peter Flejsborg
Peter Land
Lene Desmentik
Jeanette Land Schou
Priser:
dof