Kunst i det offentlige rum/stedsspecifik kunst

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver.

Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2021, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen.
Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops. Der må forventes forberedelse mellem modulerne.

Det forventes, at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.

Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land

13.-15.  januar 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen

Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
Hvad skal man tage højde for, når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?

Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsentere et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.

Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017) samt nuværende medlem af Akademirådets udvalg for kirkekunst.

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.

 

MODUL 2: PLANTEGNING, MODELLER OG ARKITEKTONER
v. billedkunstner Peter Lunding

25.-26. februar 2021 kl. 9.15-15.10 og 3. marts 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 4-6: Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 

MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

17.-19. marts 2021 kl. 9.15 – 15.10
Dag 7-9: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper om at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program.

 

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

6. april 2021 kl. 9.15-15.10/17.15
Dag 10: SPARRING OG VEJLEDNING.
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land

 

MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

11.-12. maj 2021 kl. 9.15-14.45
Dag 11-12: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS.
Evaluering af eksterne censorer, som giver kritik sammen med Peter Land.

 

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver.

Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2021, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen.
Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops. Der må forventes forberedelse mellem modulerne.

Det forventes, at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.

Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land

13.-15.  januar 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen

Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
Hvad skal man tage højde for, når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?

Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsentere et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.

Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017) samt nuværende medlem af Akademirådets udvalg for kirkekunst.

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.

 

MODUL 2: PLANTEGNING, MODELLER OG ARKITEKTONER
v. billedkunstner Peter Lunding

25.-26. februar 2021 kl. 9.15-15.10 og 3. marts 2021 kl. 9.15-15.10
Dag 4-6: Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 

MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

17.-19. marts 2021 kl. 9.15 – 15.10
Dag 7-9: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper om at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program.

 

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

6. april 2021 kl. 9.15-15.10/17.15
Dag 10: SPARRING OG VEJLEDNING.
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land

 

MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

11.-12. maj 2021 kl. 9.15-14.45
Dag 11-12: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS.
Evaluering af eksterne censorer, som giver kritik sammen med Peter Land.

 


Info

Holdnummer: 214094
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 13-01-2021 09:15
Mødegange: 12
Lektioner: 79
Undervisere: Peter Land
Peter Lunding
Peter Flejsborg
Lene Desmentik
Jeanette Land Schou
Priser:

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
13-01-2021 09:15 13-01-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
14-01-2021 09:15 14-01-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
15-01-2021 09:15 15-01-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
25-02-2021 09:15 25-02-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
26-02-2021 09:15 26-02-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
03-03-2021 09:15 03-03-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
17-03-2021 09:15 17-03-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
18-03-2021 09:15 18-03-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
19-03-2021 09:15 19-03-2021 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
06-04-2021 09:15 06-04-2021 17:00 8,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
11-05-2021 09:15 11-05-2021 14:45 6,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
12-05-2021 09:15 12-05-2021 14:45 6,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
 • Start: 13-01-2021 09:15
  Slut: 13-01-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 14-01-2021 09:15
  Slut: 14-01-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 15-01-2021 09:15
  Slut: 15-01-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 25-02-2021 09:15
  Slut: 25-02-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 26-02-2021 09:15
  Slut: 26-02-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 03-03-2021 09:15
  Slut: 03-03-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 17-03-2021 09:15
  Slut: 17-03-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 18-03-2021 09:15
  Slut: 18-03-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 19-03-2021 09:15
  Slut: 19-03-2021 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 06-04-2021 09:15
  Slut: 06-04-2021 17:00
  Lektioner: 8,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 11-05-2021 09:15
  Slut: 11-05-2021 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 12-05-2021 09:15
  Slut: 12-05-2021 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi

Underviser

Navn: Peter Land

Se CV her

Peter Land

Navn: Peter Lunding

Se CV her

Peter Lunding

Navn: Peter Flejsborg

Se CV her

Peter Flejsborg

Navn: Lene Desmentik

Se CV her

Lene Desmentik

Navn: Jeanette Land Schou

Se CV her

Jeanette Land Schou

Find vej

Adresse:
Århus Kunstakademi
(Kursuslokale E-2-2)
Vestergade 29
8000 Århus C

dof