Kunst i det offentlige rum/stedsspecifik kunst

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver. Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2019, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen. Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops. Der må forventes forberedelse mellem modulerne.

Det forventes at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.
Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

BKF tilbyder mulighed for 5 medlemmer at deltage på kurset til reduceret pris (4.000kr).
Kontakt Århus Kunstakademi, hvis du er medlem af BKF.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Billedkunst (2018-2021)

Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
-Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
-Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen.

 Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
-Hvad skal man tage højde for når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?
-Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsenterer et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.
-Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017).

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
-Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
-Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.


MODUL 2: PLANTENING OG MODELLER
v. billedkunstner Peter Lunding

Dag 4-6: Plantegning, modeller og arkitektoner.
Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 
MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

Dag 7-9: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper omkring at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

Dag 10: SPARRING OG VEJLEDNING
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land


MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

Dag 11-12: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS
Evaluering af eksterne censorer, som giver kritik sammen med Peter Land

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver. Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2019, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen. Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops. Der må forventes forberedelse mellem modulerne.

Det forventes at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.
Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

BKF tilbyder mulighed for 5 medlemmer at deltage på kurset til reduceret pris (4.000kr).
Kontakt Århus Kunstakademi, hvis du er medlem af BKF.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Billedkunst (2018-2021)

Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
-Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
-Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen.

 Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
-Hvad skal man tage højde for når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?
-Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsenterer et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.
-Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017).

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
-Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
-Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.


MODUL 2: PLANTENING OG MODELLER
v. billedkunstner Peter Lunding

Dag 4-6: Plantegning, modeller og arkitektoner.
Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 
MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

Dag 7-9: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper omkring at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

Dag 10: SPARRING OG VEJLEDNING
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land


MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

Dag 11-12: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS
Evaluering af eksterne censorer, som giver kritik sammen med Peter Land


Info

Holdnummer: 194094
Status: Afsluttet
Første møde: 09-01-2019 09:15
Mødegange: 14
Lektioner: 81
Undervisere: Peter Land
Peter Lunding
Peter Flejsborg
TBA .
Lene Desmentik
Jeanette Land Schou
Priser:
Almen DKK 5.450,00
Pensionister i Århus kommune DKK 5.210,00
Kursister med et handicap DKK 5.210,00
Ledige i Århus kommune DKK 5.210,00
Efterlønsmodtagere i Århus kommune DKK 5.210,00
Studerende/lærlinge i Århus kommune DKK 5.210,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
09-01-2019 09:15 09-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
09-01-2019 13:00 09-01-2019 15:00 1,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
10-01-2019 09:15 10-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
10-01-2019 13:00 10-01-2019 15:00 1,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
11-01-2019 09:15 11-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
24-01-2019 09:15 24-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
25-01-2019 09:15 25-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
31-01-2019 09:15 31-01-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
21-02-2019 09:15 21-02-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
22-02-2019 09:15 22-02-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
28-02-2019 09:15 28-02-2019 15:10 6,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
14-03-2019 09:15 14-03-2019 17:00 8,50 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
02-05-2019 09:15 02-05-2019 14:45 6,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
03-05-2019 09:15 03-05-2019 14:45 6,00 Kursuslokale E-2-2 Århus Kunstakademi
 • Start: 09-01-2019 09:15
  Slut: 09-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 09-01-2019 13:00
  Slut: 09-01-2019 15:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 10-01-2019 09:15
  Slut: 10-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 10-01-2019 13:00
  Slut: 10-01-2019 15:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 11-01-2019 09:15
  Slut: 11-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 24-01-2019 09:15
  Slut: 24-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 25-01-2019 09:15
  Slut: 25-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 31-01-2019 09:15
  Slut: 31-01-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 21-02-2019 09:15
  Slut: 21-02-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 22-02-2019 09:15
  Slut: 22-02-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 28-02-2019 09:15
  Slut: 28-02-2019 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 14-03-2019 09:15
  Slut: 14-03-2019 17:00
  Lektioner: 8,50
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 02-05-2019 09:15
  Slut: 02-05-2019 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 03-05-2019 09:15
  Slut: 03-05-2019 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Kursuslokale E-2-2
  Sted: Århus Kunstakademi

Underviser

Navn: Peter Land

Se CV her

Peter Land

Navn: Peter Lunding

Se CV her

Peter Lunding

Navn: Peter Flejsborg

Se CV her

Peter Flejsborg

Navn: TBA .

Se CV her

TBA .

Navn: Lene Desmentik

Se CV her

Lene Desmentik

Navn: Jeanette Land Schou

Se CV her

Jeanette Land Schou

Find vej

Adresse:
Århus Kunstakademi
(Kursuslokale E-2-2)
Vestergade 29
8000 Århus C