Arkitektur & design

Århus Kunstakademis kurser i Arkitektur & design er målrettet kursister, som ønsker at blive optaget på en arkitekt- eller designskole. Kurserne udbydes i tre dele. De kan tages adskilt, men er sat sammen i forlængelse af hinanden. I efteråret opøves grundlæggende færdigheder på Arkitektur & design I, mens forårets kurser Arkitektur og design II og III udvider feltet, dine kompetencer skærpes og der forberedes til ansøgninger.
Undervisningen vil omhandle grundlæggende formgivningsmæssige færdigheder og den kreative proces, som danner rammen for optagelsesprøverne på arkitekt- og designskolerne.
Århus Kunstakademi har i flere år udbudt kurser i Arkitektur & design med et ganske fornuftigt resultat. Omkring 90 % af alle elever på disse kurser bliver optaget på deres ønskeuddannelse efterfølgende.
Arkitektur & design I, II og III undervises af arkitekt og billedkunstner Peter Lunding.