Praktisk information

Praktisk information

Forudsætninger
Der stilles ingen særlige krav til kursisternes faglige forudsætninger. En stor del af undervisningen er individuel, og der tages hensyn til den enkeltes niveau.

De bedste resultater opnås dog, hvis kursisternes forudsætninger er nogenlunde ens på de enkelte hold. Nogle kurser er derfor delt ind i tre niveauer for at give kursisterne mulighed for at søge det mest passende hold:

  • Niveau 1: Fortrinsvis for begyndere - Man kan deltage uden forudgående erfaring.
  • Niveau 2: Fortrinsvis for viderekomne - Et elementært kendskab til emnet forventes.
  • Niveau 3: Fortrinsvis for øvede - Det forventes, at man har arbejdet en del med emnet.

Såfremt det enkelte kursus er niveauopdelt, er det anført.


Tilmelding og betaling
Tilmelding foregår ved indbetaling af kursusgebyret. Kursisterne optages i den rækkefølge, betalingen indløber. 

Du kan tilmelde dig ved at:

  • Tilmelde og betale via vores hjemmeside på www.aakakurser.dk/ Vælg betalingskort og vælg derefter Dankort eller MobilePay.
  • Betale på kontoret (Dankort, MobilePay eller kontanter).
  • Ringe til 86138144 i kontorets åbningstid og få tilsendt en opkrævning.


Kommer jeg med på holdet?
Er kursusafgiften indbetalt, inden holdet er overtegnet, er man optaget, og man møder blot op på første kursusdag i henhold til programmets anvisninger.

Du vil cirka en uge før kursusstart modtage en mail fra din kursusunderviser.

Man vil i forbindelse med tilmeldingen få besked, hvis kurset er overtegnet, og man vil komme på venteliste.

Hvis holdet på grund af for få tilmeldte, ikke kan oprettes, vil man få tilbud om at blive overflyttet til et andet hold, eller få det indbetalte beløb refunderet.

Vil du framelde dig et hold?
Køb af kurser og lignende på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 10 dage før holdstart mod et gebyr på kr. 300. Derefter er tilmeldingen bindende.

Vikar
Ved sygdom eller afbud fra underviser forbeholder Århus Kunstakademi sig retten til at finde en anden kvalificeret underviser eller aftale at flytte mødegangen til et andet tidspunkt.


Force majeure
Lammes landet af udefrakommende og upåregnelig begivenheder (eksempelvis sundhedskriser, epidemier) eller storm, sne eller andet uvejr, må undervisningen naturligvis aflyses. I sådanne tilfælde erstattes undervisningen ikke på andre dage.


Kursusbevis
Der kan udstedes kursusbevis efter kursets afslutning.


Materialer
Materialerne betales af kursisterne selv. Det aftales normalt på første kursusdag, hvilke materialer og værktøjer det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende.

Underviserne ved, hvor materialerne bedst kan købes, evt. i Århus Kunstakademis egen butik.
Nogle kurser er iberegnet et mindre beløb til materialer.

Model
Udgifter til model er altid inkluderet i prisen.

Tilskud til personer med folkeregisteradresse i Aarhus Kommune
Studerende, arbejdsledige, pensionister, modtagere af efterløn m.v. kan modtage tilskud til deltagerbetalingen fra det offentlige. Aarhus Kommune yder tilskud til kurserne i dagtimerne. Tilskuddet er på 5,00 kr. pr. time dog max 9 timer pr. uge for undervisning, der er afsluttet inden kl. 18.00.

Studerende og lærlinge skal forvise gyldigt årskort/studiekort, og man skal være SU-berettiget eller modtage lærlingeløn.
Efterlønnere og pensionister skal forevise gyldig dokumentation.

Kursister, der bor udenfor Aarhus Kommune, skal ved tilmelding opgive fuldt cpr.nr. og kan ikke få tilskud til deltagerbetalingen.
Ledige bruger kvitteringen fra Jobnet som dokumentation for deres ledighedsstatus.

Århus Kunstakademis persondatapolitik
Århus Kunstakademi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen. Læs den samlede persondatapolitik her: https://aaka.dk/akademiet/persondatapolitik/

Parkering
Århus Kunstakademi samarbejder med Q-Park.
Parkering er desværre ikke tilladt i vores gård, og en eventuel overtrædelse af parkeringsreglerne udløser en p-afgift.
Vores p-pladser er udelukkende forbeholdt vores ansatte, medmindre andet angives.

Vi henviser til byens øvrige parkeringspladser:http://webgis.aarhus.dk/minimaps/parkering.html 

Flere oplysninger?
Du er altid velkommen til at henvende dig til kontoret mellem kl. 10-15 (fredag lukket) på tlf. 86138144. Besøg også facebook.com/Aarhus.Kunstakademi/, instagram.com/aarhuskunstakademi/ eller vores hjemmeside www.aaka.dk. Her finder du oplysninger om Århus Kunstakademis lokaler, undervisere, stedets historie og aktuelle arrangementer.

Der tages forbehold for indtastede fejl.

dof