Praktisk information

Praktisk information

Forudsætninger
Der stilles ingen særlige krav til kursisternes faglige forudsætninger. En stor del af undervisningen er individuel, og der tages hensyn til den enkeltes niveau. De bedste resultater opnås dog, hvis kursisternes forudsætninger er nogenlunde ens på de enkelte hold. Nogle kurser er derfor delt ind i tre niveauer for at give kursisterne mulighed for at søge det mest passende hold:

Niveau 1: Fortrinsvis for begyndere - Man kan deltage uden forudgående erfaring.

Niveau 2: Fortrinsvis for viderekomne - Et elementært kendskab til emnet forventes.

Niveau 3: Fortrinsvis for øvede - Det forventes, at man har arbejdet en del med emnet.

Såfremt det enkelte kursus er niveauopdelt, er det anført.

 

Tilmelding og betaling
Tilmelding foregår ved indbetaling af kursusgebyret. Kursisterne optages i den rækkefølge, betalingen indløber. Tilmelding kan ikke foregå telefonisk, men ved at:

• tilmelde og betale via vores hjemmeside på www.aaka.dk. Vælg betalingskort og derefter mellem Dankort eller MobilePay. 

• betale kontant på kontoret (også Dankort)

  

Kommer jeg med på holdet?
Er kursusafgiften indbetalt, inden holdet er overtegnet, er man optaget og vil da IKKE høre fra Akademiet; man møder blot op på første kursusdag i henhold til programmets anvisninger.Kursister på weekend- og sommerhold modtager brev vedlagt materialeliste cirka otte dage før kursusstart.

 

Er kurset er overtegnet?
Man vil få besked fra Akademiet, hvis kurset er overtegnet, eller, hvis det på grund af for få tilmeldte, ikke kan oprettes. Man vil i så fald få tilbud om at blive overflyttet til et andet hold, eller få det indbetalte beløb refunderet.

 

Framelding fra kursushold?
Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 10 dage før holdstart mod et gebyr på kr. 300. Derefter er tilmeldingen bindende.

Vikar
Ved sygdom eller afbud fra underviser forbeholder Århus Kunstakademi sig retten til at finde en anden kvalificeret underviser eller aftale at flytte mødegangen til et andet tidspunkt.

 

Force majeure
Lammes landet af storm, sne eller andet uvejr, som gør transport umulig, må undervisningen naturligvis aflyses. I sådanne tilfælde erstattes undervisningen ikke på andre dage.

 

Kursusbevis
Der kan udstedes kursusbevis efter kursets afslutning.

 

Materialer
Materialerne betales af kursisterne selv. Det aftales normalt første kursusdag, hvilke materialer og værktøjer det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende. Underviserne ved, hvor materialerne bedst kan købes, evt. i Akademiets egen butik. Nogle kurser er iberegnet beløb til materialer og/eller model.

 

Tilskud til personer med folkeregisteradresse i Aarhus Kommune
Studerende, arbejdsledige, pensionister, modtagere af efterløn m.v. kan modtage tilskud til deltagerbetalingen fra det offentlige. Aarhus Kommune yder tilskud til kurserne i dagtimerne. Tilskuddet er på 5,00 kr. pr. time dog max 9 timer pr. uge for undervisning, der er afsluttet inden kl. 18.00.

Studerende og lærlinge skal forvise gyldigt årskort/studiekort, og man skal være SU-berettiget eller modtage lærlingeløn. 

Efterlønnere og pensionister skal forevise gyldig dokumentation.

Kursister, der bor udenfor Aarhus Kommune, skal ved tilmelding opgive fuldt cpr.nr. og kan ikke deltage i undervisningen til nedsat pris.

Ledige bruger kvitteringen fra Jobnet som dokumentation for deres ledighedsstatus.

 

Parkering
Århus Kunstakademi samarbejder med Q-Park.
Parkering er desværre ikke er tilladt i vores gård, og en eventuel overtrædelse af parkeringsreglerne udløser en p-afgift.

Vores P-pladser er udelukkende forbeholdt vores ansatte, medmindre andet angives.

Vi henviser til byens øvrige parkeringspladser: http://webgis.aarhus.dk/minimaps/parkering.html

 

Flere oplysninger?
Henvend dig gerne til kontoret mellem kl. 10-15 (fredag lukket) på tlf. 86138144

Eller besøg hjemmesiden på: www.aaka.dk og på Facebook: https://www.facebook.com/Aarhus.Kunstakademi

Her finder man oplysninger om Akademiets lokaler, undervisere og stedets historie - og om aktuelle arrangementer.

Der tages forbehold for indtastede fejl.