Handelsbetingelser

Tilmelding og betaling

Tilmelding foregår ved indbetaling af kursusgebyret. Kursisterne optages i den rækkefølge, betalingen indløber.

Afmelding

Køb af kurser og lignende på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 10 dage før holdstart mod et gebyr på kr. 300. Derefter er tilmeldingen bindende og du kan ikke få refunderet din kursusbetaling.

Tilskud til personer bosat i Aarhus Kommune

Studerende, arbejdsledige, pensionister, modtagere af efterløn m.v. kan modtage tilskud til deltagerbetalinger fra det offentlige. Aarhus Kommune yder tilskud til kurserne i dagtimerne. Tilskuddet er på 5,00 kr. pr. tid ved max 9 timer pr. uge for undervisning, der er afsluttet inden kl. 18.00.

Studerende og lærlinge skal forvise gyldigt årskort/studiekort, og man skal være SU-berettiget eller modtage lærlingeløn.
Efterlønnere og pensionister skal forevise gyldig dokumentation.

Handicappede skal udfylde og indsende tro og love-erklæring.

Ledige bruger kvitteringen fra Jobnet som dokumentation for deres ledighedsstatus.

Kursister, der bor udenfor Århus Kommune, skal ved tilmelding opgive fuldt cpr.nr. og kan ikke få tilskud til deltagerbetalingen fra Aarhus Kommune.

Fravær og sygdom

Hvis du er syg skal du naturligvis ikke møde op på holdet. Du vil desværre ikke blive kompenseret for tabte timer som følge af sygdom eller andet fravær på holdet.

Ved sygdom eller afbud fra underviser forbeholder Århus Kunstakademi sig retten til at finde en anden kvalificeret underviser eller aftale at flytte mødegangen til et andet tidspunkt. Du vil altid blive kontaktet, hvis mødegangen bliver flyttet til et andet tidspunkt. 

Force majeure

Lammes landet af udefrakommende og upåregnelig begivenheder som blandt andet storm, sne eller andet uvejr, som gør tranport umulig, må undervisningen aflyses. I sådanne tilfælde erstattes undervisningen ikke af andre dage.

Persondata

Deltageren indvilliger i at data kan videregives til Aarhus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

  • at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere der er omfattet af APEHØS-ordningen (Nedsat deltagerbetaling til Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt Studerende/lærlinge).
  • at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus kommune.
  • at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.
  • at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.

Vi gemmer dine personoplysninger i 5 år fra seneste tilmelding.